cohtran_HSed

Picture-Gallery

Hình ảnh học tập


( Click chuột phải , chọn  View Image để xem hình lớn )

Lớp 11 tại nhà

Trong sân vườn 

Lớp 12 tại nhà 

Cựu hoc sinh Tân Bình 

Tại trường Tân Bình

20-11 Tại trường Tân Bình

20-11 Tại trường Nguyễn Khuyến

Lớp 10A2 Nguyễn Khuyến 1998

20-11 Tại Đại hoc công nghiệp tpHCM ( NCU-HUI )

Tại Đại hoc công nghiệp tpHCM     ( NCU-HUI )  

Tại Đại hoc công nghiệp tpHCM     ( NCU-HUI )    

Lễ khai giảng ĐHCN tpHCM

Công ty nhựa Nam Thành

Khu du lịch Madagui

Lửa trại Khu du lịch Madagui

Công ty nhựa Nam Thành 

Ăn sáng 

Rừng trúc Khu du lịch Madagui

Cầu treo Khu du lịch Madagui 

Nhà máy xi măng Hà Tiên

Phòng điều độ Nhà máy xi măng Hà Tiên 

Bể bơi  Khu du lịch Madagui 

Cắm trại Khu du lịch Madagui  

Vào hang Dơi Khu du lịch Madagui 

 Cựu sinh viên khoa Toán Đại học tổng hợp tpHCM - lớp Toán 2 - 1977-1981

Lớp 11 tại nhà

Trước cửa nhà

Lớp 10 tại nhà  

Cựu hoc sinh Tân Bình  

Tại trường Tân Bình 

20-11 Tại trường Tân Bình 

Trại hè Long hải với trường Nguyễn Khuyến

Trong sân nhà 

20-11 Tại Đại hoc công nghiệp tpHCM ( NCU-HUI ) 

Tại Đại hoc công nghiệp tpHCM     ( NCU-HUI )   

Tại Đại hoc công nghiệp tpHCM     ( NCU-HUI )   

Lễ khai giảng ĐHCN tpHCM 

Công ty nhựa Nam Thành 

Khu du lịch Madagui 

Thiên phúc sơn động Khu du lịch Madagui

Công ty nhựa Nam Thành 

Công ty nhựa Nam Thành 

Rừng trúc Khu du lịch Madagui 

Cầu treo Khu du lịch Madagui  

Phòng điều độ Nhà máy xi măng Hà Tiên

Bể bơi  Khu du lịch Madagui 

Đồi núi  Khu du lịch Madagui  

Nhà hàng  Khu du lịch Madagui 

Nhà hàng  Khu du lịch Madagui 

Cựu sinh viên khoa Toán Đại học tổng hợp tpHCM - lớp Toán 2 - 1977-1981 

Make a Free Website with Yola.