cohtran_HSed

 Đây là trang web dành cho học sinh phổ thông . 

Người thực hiện :  Trần Hồng Cơ

Thay lời nói đầu ,  
Số lượt truy cập
free html visitor counters
http://cohtranhsed.yolasite.com

 

Con người ta có thể trưởng thành về nhân cách từ một bài học rất nhỏ và đơn giản, nhưng con người chúng ta cũng có thể sụp đổ về tư tưởng cũng chỉ vì một việc rất nhỏ và rất tầm thường.


Mục tiêu của giáo dục không phải hướng đến việc ban phát bằng cấp cho người học. Mục tiêu của giáo dục là cung cấp tri thức, các kỹ năng hành xử và tư duy cũng như những phương cách nhằm phát triển năng lực riêng có của mỗi cá nhân. Từ đó, họ có thể trở thành một công dân có ích. 

 

 

 

Make a Free Website with Yola.