cohtran_HSed

Services


Dịch vụNgôn ngữ
English
Vietnamese
Các từ đã tìm
Số từ cần lưu
Hủy bỏ các từ đã lưu Danh sách các từ đã tìm
Chế độ gõ Tiếng việt Bật Tắt  
Phạm vi tìm kiếm Tên của từ Nghĩa của từ  
Phương thức tìm Chính xác Theo cụm từ Gần đúng
 

Dịch tiếng Việt

(những ngôn ngữ được hỗ trợ: English, Arabic, Bulgarian, Catalan, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Filipino, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Ukrainian, Vietnamese)

Dịch từ tiếng    sang tiếng 

          (tối đa 5000 ký tự, ký tự còn lại)

 

 
    Từ điển

Tra theo từ điển:


   Bách khoa toàn thư WIKIPEDIA
Tìm thông tin trên WikiPedia

Điểm thi CĐ  - ĐH  


 Công cụ từ điển trực tuyến

 
 
Make a Free Website with Yola.