cohtran_HSed

 

E - Lectures 12

Bài giảng 12


 Lớp  12

MÔN HÓA 


Tai lieu on tap mon hoa LTDH_tlotmhltdh.rar Tai lieu on tap mon hoa LTDH_tlotmhltdh.rar
Size : 5.971 Kb
Type : rarTóm tắt hóa học 10-11-12

 http://www.calameo.com/read/0003610049301ee97bb0b?authid=O3yte7fkzKrf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Số lượt truy cập
free html visitor counters
http://cohtranhsed.yolasite.com


Tóm tắt toán học 10-11-12

http://www.calameo.com/read/000361004687d799a9004?authid=HGxKdPZ6G0Rp


Tóm tắt vật lý 10-11-12

http://www.calameo.com/read/000361004e1062d9d6114?authid=Q6mHlrhPhGWf

---------------------------------------------------------------------------------------

Click vào các link để xem trực tuyến trên Internet Archive .

Nhấn nút Play để xem bài giảng .

Click vào ô trắng góc phải bên dưới để phóng to , thu nhỏ màn hình.

 

MÔN  TOÁN


GIẢI  TÍCH 

Links kiểm tra  website :

Internet Archive  

http://www.archive.org/search.php?query=creator%3A%22Co.H.Tran%20-%20MMPC%20%2C%20VN%22

Make a Free Website with Yola.