cohtran_HSed

 

E - Lectures 11

Bài giảng 11


 Lớp  11 

 ĐẠI SỐ 


Chương O . Cung và Góc lượng giác .
*1A/. Cung và góc lượng giác  . ( ngày xuất bản : 17/08/2010 - thời hạn : 30 ngày )

http://www.archive.org/details/CungVaGocLuongGiac

 *2A/. Hàm số lượng giác  . ( ngày xuất bản : 17/08/2010 - thời hạn : 30 ngày ) 

http://www.archive.org/details/HamSoLuongGiac

Số lượt truy cập
free html visitor counters
http://cohtranhsed.yolasite.com

 


Tóm tắt toán học 10-11-12

http://www.calameo.com/read/000361004687d799a9004?authid=HGxKdPZ6G0Rp


Tóm tắt vật lý 10-11-12

http://www.calameo.com/read/000361004e1062d9d6114?authid=Q6mHlrhPhGWf
Tóm tắt hóa học 10-11-12

http://www.calameo.com/read/0003610049301ee97bb0b?authid=O3yte7fkzKrf

---------------------------------------------------------------------------------------

Click vào các link để xem trực tuyến trên Internet Archive .

Nhấn nút Play để xem bài giảng .

Click vào ô trắng góc phải bên dưới để phóng to , thu nhỏ màn hình.

Make a Free Website with Yola.