cohtran_HSed

 

E - Lectures 10

Bài giảng 10

Lớp  10  ĐẠI SỐ 

Chương I . Mệnh đề - Tập hợp .

*1A/. Mệnh đề . ( ngày xuất bản : 10/08/2010 )

http://www.archive.org/details/Al101.1aLogicAndSet_menhDeTapHop

Chương I . Mệnh đề - Tập hợp .

*1B/. Bài tập mệnh đề phủ định . ( ngày xuất bản : 10/08/2010 )

http://www.archive.org/details/Al101.1bExercisesForAl101.1a_

baiTapMenhDe

 

Chương I . Mệnh đề - Tập hợp .

*2A/. Tập hợp . ( ngày xuất bản : 10/08/2010 )

http://www.archive.org/details/Al101.2aLogicAndSet_menhDeVaTapHop

 

Chương I . Mệnh đề - Tập hợp .

*2B/. Bài tập Hợp Giao Hiệu 2 tập hợp . ( ngày xuất bản : 12/08/2010  )

http://www.archive.org/details/Al101.2bExercisesForAl101.2aBaiTapMenhDe

Số lượt truy cập
free html visitor counters
http://cohtranhsed.yolasite.com


Tóm tắt toán học 10-11-12

http://www.calameo.com/read/000361004687d799a9004?authid=HGxKdPZ6G0Rp


Tóm tắt vật lý 10-11-12

http://www.calameo.com/read/000361004e1062d9d6114?authid=Q6mHlrhPhGWf
Tóm tắt hóa học 10-11-12

http://www.calameo.com/read/0003610049301ee97bb0b?authid=O3yte7fkzKrf


----------------------------------------------------------------------------------------

Click vào các link để xem trực tuyến trên Internet Archive .

Nhấn nút Play để xem bài giảng .

Click vào ô trắng góc phải bên dưới để phóng to , thu nhỏ màn hình.

 

HÌNH HỌC 

Chương I .  Vector .

*1A/.  Tóm tắt chương I . ( ngày xuất bản 13/08/2010 - thời hạn : 30 ngày )  

  http://www.archive.org/details/Vector_410

Make a Free Website with Yola.